ÎN 2020, LA 15 ANI DE LA TRECE ÎN ETERNITATE A ILUSTRULUI SAVANT VALERIU GHEREG
A FOST LANSATĂ
Fundația Medicală
"Valeriu Ghereg"
Membrii fundației sunt discipoli, colegi și prieteni - viața cărora, atât profesională cât și personală, a fost marcată de această personalitate.
Valeriu Ghereg
Ilustru savant, profesor eminent și medic talentat
Datorită perseverenței și capacității de muncă ieșite din comun a devenit :

- Specialistul principal Anesteziolog – Reanimatolog netitular al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova;

- Vicepreşedinte al Comisiei de Atestare a specialiştilor în Anesteziologie – Reanimatologie pe lângă Ministerul Sănătății al Republicii Moldova;

- Preşedinte al Societății Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova, unde a contribuit substanțial la stabilirea relațiilor de prietenie și colaborare între experții și specialiștii autohtoni și cei din străinătate, în mod special cu cei din Israel (alături de marele prieten prof. G. Gurman), România (alături de prof. G. Litarczek, I. Acalovschi), Franța și SUA.

- Preşedinte al Fundaţiei Medicale din Moldova.
1953 - 2005
14 martie 1953
Născut pe în satul Hârceşti, raionul Ungheni,
într-o familie de profesori : Victor și Valentina Ghereg.
1970
Absolvește școala generală din satul Pârjota, raionul Râșcani,
care astăzi îi poartă numele
1970 - 1976
Face facultate de Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, indrumat de mamă si fratele mai mare, unde desfășoară o activitate prodigioasă în cadrul cercurilor științifice și este ales în calitate de
președinte al Comisiei Academice a Asociaţiei Studenţeşti
1976 -1977
Urmează pregătirea medicală superioară în domeniul Anesteziei și Terapiei intensive la Spitalul Clinic Republican din Chișinău cu o ulterioară carieră în calitate de medic anesteziolog - reanimatolog la aceeași instituție.
1981 - 1984
Efectuează studiile de doctorat la Institutul de Chirurgie Cardio-Vasculară „A.N.Baculev" din orașul Moscova, în domeniul Anesteziologiei şi Reanimatologiei, unde alături de V. L. Cassili încă pe atunci au studiat profund bazele implementării principiilor de ventilație mecanică continuă, și care întrunesc problemele ventilației pulmonare asistate moderne.
1984 -1991
Inițiază activitatea de asistent la Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie
1991
Devine conferențiar universitar,
şef al Catedei Anesteziologie şi Reanimatologie a facultăţii de Medicină Generală nr. 2
1999
Obține titlul științific de doctor habilitat în științe medicale, cu lucrarea sa "Ventilația pulmonară controlată și asistată la pacienții cu insuficiență cardio-respiratorie" ; iar pentru merite deosebite în munca științifico-didactică şi contribuții notabile în dezvoltarea medicinei, este distins cu medalia „Meritul civic".
2002
Obține titlul didactic de profesor universitar.
24 februarie 2005
trece în eternitate ilustrul savant
În 24 de ani profesorul Valeriu Ghereg
și-a desemnat calitățile de savant, inovator, ilustru educator şi remarcabil organizator al procesului de instruire în domeniul medicinei prin:
- optimizarea programelor de studiu, a cursurilor şi lucrărilor practice.
- realizarea procesului de studii computerizat pentru studenţi şi rezidenţi, prin proiectarea unei rețele de calculatoare și elaborarea unei aplicații software, utilizată și până în prezent.

- conceperea Programului integral de studii prin rezidenţiat la specializarea Anesteziologie şi Reanimatologie

- publicarea a peste 200 de lucrări ştiinţifico-didactice de o inestimabilă valoare, printre care 12 indicații metodice, 3 manuale şi un film didactic destinat studenților şi rezidenților.
În calitate de conducător științific a îndrumat numeroși discipoli care și-au susținut cu succes tezele de doctor și constituie la ora actuală o adevărată școală națională în Anesteziologie și Reanimatologie, promovându-i principiile și bunele practici.

Ideile și proiectele sale continuă până la momentul actual, printre principalele fiind Fundația medicală.

Din anul 2007 catedra de Anesteziologie și Reanimatologie Nr.1 îi poartă numele, pentru că „O lumânare nu pierde din lumina ei dacă aprinde o altă lumânare", iar flacăra aprinsa de Valeriu Ghereg este una eternă !
Discipoli
ordine alfabetică
Adrian Belîi
dr. hab. med. prof. univ.

Șef Deparrtament Anesteziologie Reanimatologie IMU,

Președintele Societății Pentru Studiul și Combaterea Durerii,

Președinte al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova


Editor Șef Moldovan Journal of Hleath Sciences.
Ala Balutel
dr. anesteziolog-reanimatolog secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Aneta Ermicioi
dr. anesteziolog-reanimatolog secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Antol Scripnic
dr. anesteziolog-reanimatolog secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Carolina Harabara
dr. anesteziolog-reanimatolog clinica „TerraMed", secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Diana Boleac
dr. șt. med., conf .univ.

catedra Anesteziologie şi reanimatologie nr.1 "Valeriu Ghereg" al USMF „Nicolae Testemițanu",

doctor anesteziolog-reanimatolog secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Ion Chesov
dr. șt. med., conf .univ.

catedra Anesteziologie şi reanimatologie nr.1 "Valeriu Ghereg" al USMF „Nicolae Testemițanu",

Director clinica ATI "Valeriu Ghereg", IMSP SCM Nr. 1

Coordonator, CUSIM, USMF "Nicolae Testemițanu"

Prim Vice-președinte al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova

Reprezentat SARRM la National Anesthesia Society Committee, European Society of Anaesthesiology
Iurie Baziliuc
dr. anesteziolog-reanimatolog secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Natalia Doagă
dr. anesteziolog-reanimatolog clinica „TerraMed", secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU

Nicolae David

medic ATI, București, Romania

Ruslan Baltaga
conf. univ.,DESA,
Catedra Anesteziologie
Reanimatologie nr. 1„Valeriu Ghereg"U.S.M.F. „Nicolae Testemițanu
Serghei Cobiletchi
dr. anesteziolog-reanimatolog,
Șef secție Anestezie și Terapie Intensivă a IMSP IMU
Sergiu Șandru
dr. hab. med. prof. univ.
Șef catedra Anesteziologie şi reanimatologie nr.1 "Valeriu Ghereg" al USMF „Nicolae Testemițanu"
Sergiu Manolachi

medic cat.superioara în ATI și medicina de urgentă, Germania

Svetlana Plamadeala
dr. șt. med., conf .univ.

catedra Anesteziologie şi reanimatologie nr.1 ”Valeriu Ghereg” al USMF „Nicolae Testemițanu”,

membru al comitetului de examinare partea 1 EDAIC,

coordonator al programului de training CUSIM,

medic Anestezie si Terapie Intensiva al Spitalului International MEDPARK.
Tatiana Cecan (Celpacenco)
dr. anesteziolog-reanimatolog secția Anestezie și Terapie intensivă a IMSP IMU
Veaceslav Crivorucica
șef secție terapie intensiva cu unitate "Stroke", IMSP, IMU
Vitalie Casian
dr. Anestezie și Terapie Intensivă în Franța, orașul LAON
Poze istorice
Aceste poze au fost transmise de discipolii lui Valeriu Ghereg, și reprezintă perioada anilor
1975 - 2005.
Echipa Fundației Medicale "Valeriu Ghereg"
Ruslan Baltaga
Președinte / Consilium de conducere
Valentin Calancea
Secretar / Consilium de conducere
Serghei Cobiletchi
Membru / Consilium de conducere
Serghei Șandru
Membru / Consilium de conducere
Vladimir Jardan
Membru / Consilium de conducere
Ion Chesov
Director
Olga Gherasim
Secretar
Ion Burlacu
Cenzor
Nu ezitați să ne contactați
Dr. Ruslan Baltaga
conf. univ.,DESA,
Catedra Anesteziologie Reanimatologie nr.1 „Valeriu Ghereg"
U.S.M.F. „Nicolae Testemițanu"
Președintele Fundației Medicale "Valeriu Ghereg"
Telefon: +373 799 77 810
E-mail: viamed.md@gmail.com
Made on
Tilda